Antall József portréfilm

Antall Józsefnek zaklatott és gyorsan változó bel- és külpolitikai viszonyok között kellett levezényelnie a rendszerváltoztatást, kialakítani egy új politikai kultúrát, irányítani az alapvető gazdasági átalakulást, és hűnek maradnia saját politikai meggyőződéséhez. Bár itthon a különféle politikai-gazdasági csoportok ellentmondásosan ítélték meg tevékenységét, a külföldi közvélemény nagyra értékelte teljesítményét. Mára látható, hogy rövid és tragikusan megszakadt kormányfői életműve kijelöli helyét a nagyszabású, konzekvens és távlatokban gondolkodó politikusok között. Nem véletlen, hogy az európai parlamentben is épületszárny őrzi nevét. Antall József életét és pályáját áttanulmányozva, valamint a konzultáción elhangzottakat megfontolva és figyelembe véve, arra az elhatározásra jutottunk, hogy ebben a pályázati ciklusban ez a film a miniszterelnök kevésbé ismert arcát mutatja meg. Ifjúkorától a miniszterelnökségig kísérjük eseményekben, titkokban gazdag életútját. A film létrehozásában támogatásáról biztosított minket az Antall és a Jeszenszky család, archívumukat, személyes tárgyaikat is felajánlották, hogy minél közelebb hozzuk az embert, férjet, családapát, felelősen gondolkodó magyar polgárt és megváltoztassuk azt a merev, dölyfös képet, amit az emberek többsége hordoz magában Antall Józsefről. Továbbá a Fekete Doboz értékes archívumát Elbert Márta a rendelkezésünkre bocsátotta. Munkánkhoz nagy segítséget kapunk Nyári Gábor történésztől. Antall – ahogy ő maga is többször elmondta interjúiban – 16 éves kora óta készült politikusnak, a családi hagyomány is erre predesztinálta. Tanárként, majd a kényszerű szilencium után az Orvostörténeti Múzeumban történészként sem hagyott fel a politizálással, naprakész volt Nyugat Európa és Kelet-Közép Európa történéseivel. Csoóri Sándor hívására kapcsolódott be az MDF munkájába, a párt rendezvényein 1988 elejétől vett részt. Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. március 22-én jött létre, s az akkor már pártszerűen működő Magyar Demokrata Fórum Antallt is delegálta a megbeszélésekre. Antall az alkotmánymódosítást előkészítő I/1-es bizottságában dolgozott. Számos indítványa, kompromisszumkészsége, szakmai felkészültsége tette egyre ismertebbé. Antall Józsefet 1989. október 21-én elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az MDF elnökévé, így egyértelművé vált, hogy ő lesz a párt miniszterelnök-jelöltje. Bár 1989 őszén az MDF alulmaradt a „négy igenes” népszavazáson, az 1990-es tavaszi választás viszont megnyerte, így május 23-án Antall József alakíthatott kormányt. Lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánt lenni. A tervezett film a hazai és a külföldi korabeli és jelenlegi közvélemény kettős fénytörésében – egymást kiegészítő és egymással vitatkozó dokumentumanyagok és interjúk felhasználásával – mutatja be Dr. Antall József munkásságát, vonja meg tevékenysége mérlegét.

Rendező: Dér András

Forgatókönyvíró: Zurbó Zsófia, Dér András

Produkciós iroda: Focusfox Kft

Producer: Muhi András

2018 * szines * 60perc